Stavanger Sportsskytterlag har på årsmøtet valgt følgende styre for 2018:

Formann
Kristian Karlsen
Mobil: 909 98 682

Nestformann/Sekretær:
Kristian Lund
Mobil: 907 29 655

Kasserer:
Joakim Olufsen
Mobil: 920 35 823

Oppmann Pistol:
Thomas Olaussen
Mobil: 995 61 693

Oppmann 2 Pistol:
Jan Roger Kallmyr
Mobil: 902 70 931

Oppmann Rifle:
Anders Ingebrigtsen
Mobil: 948 99 309

Oppmann 2 Rifle:
Ingebjørn Solheim
Mobil: 926 27 915

Materialforvalter:
Per Arild Årebråt
Mobil: 916 86 186

Oppmann Opplæring:
Ragnar Myhre
Mobil: 918 85 200