Stavanger Sportsskytterlag har på årsmøtet valgt følgende styre for 2018:

Formann
Kristian Karlsen
Mobil: 909 98 682

Nestformann/Sekretær:
Terje Tessem
Mobil: 482 78 901

Kasserer:
Anette Breivik Myhre
Mobil: 473 38 828

Oppmann Pistol:
Thomas Olaussen
Mobil: 995 61 693

Oppmann 2 Pistol:
Anders Ingebrigtsen
Mobil: 948 99 309

Oppmann Rifle:
Ola Stokkeland
Mobil: 934 64 602

Oppmann 2 Rifle:
Eivind Nessvik
Mobil: 941 50 754

Materialforvalter:
Per Arild Årebråt
Mobil: 916 86 186

Oppmann Opplæring:
Ragnar Myhre
Mobil: 918 85 200